Program

8. Sile­sian Jazz Festi­val 2013

24.10.2013r.

19:00
RGG Trio,

20:15
Woj­ciech Lich­tań­ski
miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna w Kato­wi­cach, ul. Zaci­sze 3
WIĘCEJ

25.10.2013r.

19:00
“Jazz to Jazz” — wykła­dowcy, stu­denci (Holandia-Groningen), big-band Insty­tutu Jazzu AM
miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna w Kato­wi­cach, ul. Zaci­sze 3
WIĘCEJ

26.10.2013r.

11:30
“Bajka o jaz­zie”
miej­sce: Cen­trum Kul­tury Kato­wice
WIĘCEJ

15:00–17:00
Warsz­taty z B. Watsonem&C.Herwingiem
miej­sce: Aka­de­mia Muzyczna w Katowicach

20.00 — 21.15
Ewa Bem z zespo­łem.
miej­sce: Cen­trum Kul­tury Kato­wice
WIĘCEJ

21.30 — 23.00
Paolo Fresu Devil 4
miej­sce: Cen­trum Kul­tury Kato­wice
WIĘCEJ

27.10.2013r.

11:30
“Bajka o jaz­zie”
miej­sce: Cen­trum Kul­tury Kato­wice
WIĘCEJ

19.00 — 20.15
Bobby Wat­son & Con­rad Her­wig & sek­cja Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach
miej­sce: Cen­trum Kul­tury Kato­wice
WIĘCEJ

20.30 – 22.00
Yel­low­jac­kets
miej­sce: Cen­trum Kul­tury Kato­wice
WIĘCEJ

28.10.2013r.

20:30
Chri­sto­phe Chas­sol
miej­sce: Jazz Club Hip­noza
WIĘCEJ