Partnerzy, Patroni Medialni, Sponsorzy

Part­ne­rzy:
Jazz Club Hipnoza

Klub Kato­fo­nia

Fil­har­mo­nia Śląska

Sto­wa­rzy­sze­nie Entree

Patroni Medialni:
Jazz Forum
Gazeta Wybor­cza
TVP Kato­wice
Radio Jazz
Radio Kato­wice
Ultra­ma­ryna
Spon­so­rzy:
Mon­tan Stal Sp. z o.o.
Przed­się­bior­stwo Budow­nic­twa Gór­ni­czego Alpex Sp. z o.o.
Elek­tro­bu­dowa SA
Ener­go­Test Sp. z o.o.
Zwią­zek Arty­stów Wyko­naw­ców Stoart