BILETY

Bilety: 10 — 30 zł

Kar­nety: 60 zł

ticketportal.pl / kupbilecik.pl / ticketpro.pl

Rezer­wa­cje: Anna Zając, bow@miasto-ogrodow.eu, 32 609 03 32 (ponie­dzia­łek — pią­tek, godz. 8 — 16)

Wstęp wolny na finał 4. Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jazzową

 

KARNETY

RGG „Con­tem­po­rary Sonus” feat. Ver­neri Pohjola & Samuel Bla­ser
Marek Napiór­kow­ski Trio „KonKubiNap”

Piotr Woj­ta­sik „Tri­bute to Akwarium”

Kuba Wię­cek Trio

Hearth: Rasmus­sen / Rave / San­tos Silva / Drak­sler
Mar­cin Masecki „Cho­pin Nokturny”