BILETY

Bilety: 10 — 30 zł

ticketportal.pl

Rezer­wa­cje: Anna Zając, bow@miasto-ogrodow.eu, 32 609 03 32 (ponie­dzia­łek — pią­tek, godz. 8 — 16)

Wstęp wolny na finał 5. Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu na Kom­po­zy­cję Jazzową