BILETY

10. Sile­sian Jazz Festival

22–25.10.2015

Bilety w cenie od 20 do 30 zł, kar­net na wszyst­kie kon­certy w cenie 85 zł.
Wej­ściówki dla stu­den­tów /za oka­za­niem legi­ty­ma­cji studenckiej/ w cenie 10 zł. na każdy dzień Festivalu


22.10.2015

FINAŁ 2. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA KOMPOZYCJĘ JAZZOWĄ
Aka­de­mia Muzyczna

22.10.2015 / godz.19.00 MYRCZEK&TOMASZEWSKI
Aka­de­mia Muzyczna
Bilety 20 zł

22.10.2015 / godz.21.00 PIOTR WOJTASIK Quin­tet
Jazz Club Hip­noza
Bilety 15 zł

23.10.2015 / godz.18.00 „Jazz World Fusion”
COMMON BOND / ORKIESTRA NAXOS
Cen­trum Kul­tury Katowice/ Sala kon­cer­towa
Bilety: 30, 20 zł


23.10.2015 / godz.21.00 „Jazz World Fusion”
BARTŁOMIEJ WITEK Quar­tet
Klub Syner­gia
Bilety 15 zł

24.10.2015 / godz. 18.00 “Nowe Odkry­cia”
VEHEMENCE Quar­tet / Mate­usz Pałka/SZYMON MIKA Quar­tet / TRJAN
Cen­trum Kul­tury Katowice/ Sala kon­cer­towa

Bilety 30, 20 zł


25.10.2015 / godz. 18.00 “Jazz Clas­si­cal Fusion”
JAZZ SYMPHONY Paweł Toma­szew­ski na zle­ce­nie Cen­trum Kul­tury Kato­wice PRAPREMIERA!
ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI Quin­tet

Cen­trum Kul­tury Katowice/ Sala kon­cer­towa
Bilety: 30, 20 zł